Dodawanie urządzenia do konta ecoNET

Moduł internetowy współpracuje z serwerem zewnętrznym dostępnym pod adresem www.econet24.com, dzięki czemu możliwy jest dostęp do regulatora przez sieć internet. Aby zalogować się do konta na serwerze zewnętrznym należy w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres: www.econet24.com W celu zalogowania się do konta ecoNET wpisujemy swój login i hasło.

W przypadku pierwszego logowania należy wcześniej utworzyć nowe konto w zakładce ZAREJESTRUJ.
Aby utworzenie konta było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

  • regulator musi być włączony do zasilania i prawidłowo podłączony do modułu internetowego,
  • moduł internetowy powinien być połączony z siecią WWW oraz powinien być zalogowany do serwera zewnętrznego (świeci kontrolka „Połączenie z serwerem”),
  • z zakładki ecoNET WiFi/Info w menu głównym regulatora należy odczytać i zapisać numer UID (unikatowy numer identyfikacyjny regulatora): MENU → Informacje → ecoNET WiFi/Info

Odczytany numer UID należy wpisać w zakładce ZAREJESTRUJ. Jeśli system poprawnie zweryfikuje numer UID zostanie wyświetlony formularz rejestracji konta. Należy wypełnić formularz danymi użytkownika regulatora oraz wpisać hasło logowania.
Pola formularza:

  • Identyfikator UID regulatora – pokazany jest numer UID regulatora. Poprawność numeru UID jest weryfikowana przez serwer econet24.
  • Etykieta regulatora – wpisujemy dowolną nazwę dla naszego regulatora.
  • Zdalny dostęp do regulatora przez serwis i producenta – umożliwia określenie uprawnień dostępu i edycję parametrów regulatora przez serwis oraz producenta regulatora.
  • Adres instalacji regulatora (Taki sam jak adres użytkownika) – należy zaznaczyć to pole jeśli adres instalacji regulatora jest taki sam jak adres zamieszkania
  • Powiadomienia o alarmach (Pozwól na wysłanie powiadomień o alarmach za pomocą e-maila) – w przypadku wystąpienia stanu alarmowego regulatora zostanie wysłana wiadomość z treścią alarmu na podane konto e-mail.

Pola obowiązkowe do uzupełnienia: E-mail, Hasło, Hasło (ponownie).
Utworzenie konta ecoNET będzie możliwe po zapoznaniu się z warunkami użytkowania w postaci regulaminu. Wciskamy przycisk Zarejestruj.