Podłączanie modułu ecoNET do internetu

Do gniazda mini USB Port podłączyć wtyczkę zasilacza.
3G USB Port łączymy z interfejsem ecoLINK2 (przewód wychodzący z pompy zakończony USB typu A).
Gniazdo RJ45 Ethernet Port łączymy kablem Ethernet np. z routerem ADSL, Switch-em, modemem, transmiterem. Gniazdo to nie musi być wykorzystywane w przypadku dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
Przełącznik Mode Switch może być ustawiony w dowolnej pozycji.

Po włączeniu zasilania moduł internetowy potrzebuje około jednej minuty na załadowanie systemu operacyjnego. Dopiero po załadowaniu systemu moduł rozpoczyna właściwą pracę i sygnalizuje stan swojej pracy kontrolkami LED. Jeżeli połączenie modułu z regulatorem zostało nawiązane to zaświeci się kontrolka „ połączenie z regulatorem” i wówczas w głównym menu regulatora pojawią się dodatkowa funkcje do obsługi modułu.
MENU → Informacje → ecoNET WiFi
MENU → Informacje → ecoNET Ethernet
MENU → Ustawienia ogólne → WiFi

 

W przypadku podłączenia do sieci przewodowej LAN w menu regulatora „Informacje” dostępna będzie zakładka ecoNET Ethernet, w której można bezpośrednio odczytać numer IP, Maskę, Bramę oraz sprawdzić stan połączenia z serwerem econet24. Wymagane jest zapisanie wyświetlonego numeru IP (przykładowy IP: 10.1.2.237). Numer ten w postaci: http://10.1.2.237 wpisujemy do paska adresu przeglądarki internetowej z poziomu sieci LAN. Wpis uruchomi stronę internetową do obsługi menu regulatora. Z poziomu tej strony jesteśmy w stanie przez przeglądarkę skonfigurować ustawienia połączenia WiFi.
Jeżeli chcemy połączyć się bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi niezbędne jest wpisanie parametrów tej sieci w menu regulatora Ustawienia główne.
W tym celu wybieramy:
MENU → Ustawienia główne → WiFi
(Ustawienia WiFi)

W Ustawieniach sieci wybieramy SSID i wpisujemy nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej, która musi być taka sama dla wszystkich urządzeń pracujących w danej sieci (przykładowa nazwa SSID: mojeWiFi).