Kasowanie liczników serwisowych ecoTronic

Sterownik ecoTronic posiada funkcję zliczania czasu pracy sprężarki oraz ilości jej załączeń. Dodatkowo, sterownik posiada funkcję przypominania o wykonaniu przeglądu urządzenia po przekroczeniu pewnych wartości.
Czasami zachodzi potrzeba skasowania powiadomienia dotyczącego czasu pracy pompy.
Uwaga: po skasowaniu liczników serwisowych sprężarki utracone są dane dotyczące czasu pracy sprężarki. Zalecamy ich spisanie do dokumentów pompy ciepła – informacje te znajdują się w zakładce „Informacje” a następnie w zakładce „Liczniki serwisowe”, parametry to: „Sprężarka ilość załączeń, Sprężarka czas pracy”.

Aby to zrobić należy:

1. Z poziomu sterownika przełączyć tryb pracy pompy w „Wyłączona”  – robi się to poprzez naciśnięcie przycisku  w lewym górnym rogu ekranu.  

 Należy wybrać „Wyłączona”.

2. Wejść w główne menu za pomocą przycisku  a następnie nacisnąć przycisk menu serwisowego .

3. Wpisać hasło „0000”, zaakceptować przyciskiem .

4. Wejść w zakładkę „Ustawienia sprężarki”.

5. Przewinąć w dół do zakładki „Kasowanie liczników serwisowych sprężarki” i następnie kliknąć w nią.

6. Wybrać „Tak” i zaakceptować przyciskiem .

7. Wyjść z menu serwisowego do głównego menu za pomocą przycisku .

Procedura została przeprowadzona pomyślnie.

Poniżej znajduje się film przedstawiający ten proces.