Status WLAN

 1. Połącz się z WiFi urządzenia (SSID: SMA……………, Hasło: na naklejce instrukcji).
 2. Otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.12.3
 3. Zaloguj się (Login w prawym górnym rogu)
 4. Otwórz zakładkę Wartości aktualne
 5. Rozwiń zakładkę Komunikacja instalacji
 6. Rozwiń zakładkę WLAN

 

Status WEBCONNECT

 1. Połącz się z WiFi urządzenia (SSID: SMA……………, Hasło: na naklejce instrukcji).
 2. Otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.12.3
 3. Zaloguj się (Login w prawym górnym rogu)
 4. Otwórz zakładkę Wartości aktualne
 5. Rozwiń zakładkę Komunikacja zewnętrzna
 6. Rozwiń zakładkę Webconnect

email: tech@ppcpompy.eu

Przykładowy widok statusu WLAN